Hoạt Động

Xem Video Bà Bích chữa cho bé Phúc

 

Bé Huy sau khi chữa bệnh đã đi học

 

Bà Bích đang chữa cho bé Minh (Sài Gòn)

Bé Minh và Đại Dương tự ngồi ăn cơm

 

Ngọc Minh, Đại Dương theo 2 bố đi nhậu nhà hàng

Shares